Projekt EÚ

vlajka-eu-m vlajka-sr-m logo-002-m logo-001-m

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU

 

 

Sutazne_podklady_UPK.pdf

JED-formular_UPK.pdf

 Vykaz_Vymer_UPK.pdf

 01_situacia.pdf

 02_podorys_1.np.pdf

 03_podorys_2.np.pdf

04_rez_a-a.pdf

05_pohlady.pdf

2018_02_02_TTP_KnM.pdf

E-01_Osvetlenie_1.NP.PDF

E-02_Osvetlenie_2.NP.PDF

FVE-01_Umiestnenie_panelov.pdf

FVE-02_Jednopolova_schema.pdf

Hala_knm_01.pdf

Hala_knm_02.pdf

Sprievodnatechnicka_sprava.doc

ts_hala_knm_uk.pdf

TS_zateplenie.doc

 

 

 

 

 

 

 


Názov projektu:  

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti UPK, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií

 

Časová realizácia projektu:  

07/2014 – 08/2015

 

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti UPK, s.r.o. modernizáciou výrobných technológií

 

Špecifický cieľ 1:

Obstaranie inovatívnych a vyspelých technológií, ktoré umožnia spoločnosti modernizovať výrobu, zvýšiť jej konkurencieschopnosť a upevniť pozíciu na trhu.

 

Vzhľadom na širokú škálu vyrábaných výrobkov sa spoločnosť rozhodla pre obstaranie nasledovných inovačných technológií:

  • Ohýbačka profilov s tŕňom
  • Bezvačkový CNC ohýbací stroj
  • Hydraulická zakružovačka plechu
  • Bodovka pneumatická s priamočiarym pohybom hornej elektródy
  • Technologické zariadenie k povrchovej úprave práškovým plastom

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

www.economy.gov.sk