Projekt EÚ

ZÁZNAM Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
 
Zaznam.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    

 plagat

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU

 

 

Sutazne_podklady_UPK.pdf

JED-formular_UPK.pdf

 Vykaz_Vymer_UPK.pdf

 01_situacia.pdf

 02_podorys_1.np.pdf

 03_podorys_2.np.pdf

04_rez_a-a.pdf

05_pohlady.pdf

2018_02_02_TTP_KnM.pdf

E-01_Osvetlenie_1.NP.PDF

E-02_Osvetlenie_2.NP.PDF

FVE-01_Umiestnenie_panelov.pdf

FVE-02_Jednopolova_schema.pdf

Hala_knm_01.pdf

Hala_knm_02.pdf

Sprievodnatechnicka_sprava.doc

ts_hala_knm_uk.pdf

TS_zateplenie.doc

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Zverejnené dňa 8.12.2017 :

 Zmluva_na_energetický_audit.pdf